UVGI Disinfection Systems

 PhotoBiologyUVGI Disinfection SystemsHava Temizleme
MOMI-UVC-100
Hava Temizleme
MOMI-UVC-600
Ozon Jeneratörü
OZGEN-7
Sterilizasyon Lambası
LLMRA UVC
Sterilizasyon Lambası
PNLL UVC
Sterilizasyon Lambası
MOBIL UVC
Hava Temizleme
HVAC UVC